Politics & Business
นักการเมืองเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจแค่ไหน?
สนับสนุนข้อมูล โดย
ร่วมพัฒนา โดย
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจผ่านการถือหุ้นของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ แต่เพื่อเกิดความโปร่งใส
ไม่ใช้อำนาจจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เอื้อผลประโยชน์ต่อบริษัทตนเองหรือผู้อื่นพวกเราเลยอยากชวนทุกคนสำรวจข้อมูลนักการเมือง ทั้งผู้สมัคร ส.ส. เลือกตั้ง 66 รวมถึง อดีต ส.ส. และ ครม. จากเลือกตั้ง 62
ใครกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้างและจับตาดูว่าบริษัทเหล่านี้ได้รับหรือเกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐหรือไม่?
*Update ข้อมูลล่าสุดวันที่ 09/05/2023
รอสักครู่...